Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

DAGENS SPILL 7.4.

Her får du en spilleprøve som ikke har noen 100% sikker løsning, men det er ikke langt unna. Hvis du plasserer et viktig kort der det mest sannsynlig sitter kan du få til en vakker spilleføring.(Giver vest, Ø/V i sonen)

Syd er i 4 spar etter at vest har åpnet meldingene med 1 hjerter. Det er en normal utgang med 26 HP til sammen og 5-4 tilpasning, men den er faktisk ikke sikker. Det er fordi N/S har en haug med poeng i 2-2 fargen ruter som altså kun gir to stikk.

Vest starter med AKQ i hjerter, og øst følger tre ganger, siste gang med hjerter knekt. Spillefører trumfer i tredje runde hjerter og tar ut trumfen som viser seg å sitte fordelt 2-2

Spillet handler om å plassere kløveren, og da først og fremst hvor kongen sitter. Vest åpnet og har så langt vist 9 HP i hjerter. Han har jo ingen poeng verken i ruter eller spar, så mest sannsynlig sitter kløver konge hos vest. Enkelte åpner riktignok tynt, kanskje med 10 HP hvis de har bra fordeling, og det blir 10 HP på vest om han bare har kløver knekt og ikke kongen. Etter hans åpning i første hånd i ugunstig sone er imidlertid sjansen for at han har kløver konge veldig stor. Det er dog nødvendigvis ikke nok å plassere kongen i fargen. For hva om vest har K-J-x-x i kløver? Du kan selvsagt spille spesifikt på det med esset fulgt av liten til tieren, men det blir nokså dumt om øst har knekten andre. Men hvis du tar for kløver ess og spiller kløver til liten hos vest og damen fra nord går du bet hvis hele spillet ser slik ut fra start:

Merk at spiller du esset fulgt av liten mot nord må vest legge liten. Stikker han med kongen oppdager du sitsen og kan ta markert finesse med kløver 10.

Det er en lekker variant for å få med seg denne sitsen uten å gå bet om vest har kongen tredje og øst knekten dobbel. Etter to runder trumf tas to store ruter, den andre vunnet hos syd. Så spilles liten kløver, ikke esset først. Vest legger liten, for igjen er det slik at om han stikker opp med kongen vil du finne ut sitsen idet esset spilles senere. Da har i så fall øst har i så fall ikke flere kløver, og du kan ta en markert finesse med tieren. Men å stikke opp med kløver konge vil i den situsjonen være svakt motspill. Så la oss si vest legger liten og du forlanger damen. Om øst følger farge andre gang blir det kun en kløvertaper, fargen sitter 3-2. Her kaster øst en ruter, og da er dette situasjonen:

Å fortsette med kløver fra nord etter denne spilleføringen ville gått det bra om kløver satt 3-2, men her vil det blitt to kløvertapere. Det kan du gardere deg mot om du har kommet på denne mulige sitsen.

Spill deg over til syds hånd i trumf. Så spilles liten kløver mot tieren, du må fortsatt ikke røre esset! Vest må stikke med knekten, men så er han innspilt. Hjerter blir til dobbeltrenons som gir stjeling på den ene siden og avkast av en kløver fra den andre idet du jo har igjen bare Ax mot 10x i kløver. Resten står.

Om vest etter å ha vunnet med kløver knekt spiller kløver er det til kombinert saks. Spiller han kløver 9 får du for tieren hos nord, og spiller han kongen vinner du med esset og tieren står. Å spille slik i diagramsituasjonen koster ingenting. Idet liten kløver spilles mot tieren og vest legger liten kan det hende øst kan stikke tieren med knekten, men da sitter jo fargen 3-2 og esset tar ut forsvarets siste kløver.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.