Løsning: Et par motspillsnøtter

Etter å ha fått inn noen ekspertuttalelser er jeg klar til å presentere et løsningsforslag på motspillsnøttene som jeg presenterte før helga.
Har du løst oppgavene?

I det første spillet er vest spillefører i 4 spar etter å ha vist en balansert hånd med 20-21 hp. Makker spiller ut ruter 10 (norske/toppen av sekvens), og du skal som syd prøve å finne en vei til beit.

Du vinner utspillet med kongen, mens spillefører følger med treeren. Hva fortsetter du med?
Vi ser på hva et knippe toppspillere tenker:
Jon Sveindal:
Vest kan passe 3 NT med 3-3-4(3)-3(4), så jeg velger å spille ham for en dobbelton et sted. Hvis han har dobbel hjerter (og fire ruter), vil det sannsynligvis bli bet ved å gi makker en ruterrøff. Med mindre vest har ess-dame i hjerter og noe liknende i kløver. (Da er det fremdeles aktuelt å passe 3 grand.) Da forsvinner kløvetaperen på ruter, og med trumfen dårligst 2-2 igjen, blir det en enkel hjemgang med en hjerterrøff. Skulle makker ha fire ruter, og vest følger med knekten og damen under dine honnører (noe han også vil kunne gjøre med DKn9x,) vil hjemgangen stå og falle på spilleførers honnører i de andre fargene. Kløverskift i annet stikk er fristende, da tar man beten hvis makker i tillegg til kløver konge har et sparstikk, eller forsvaret får et hjerterstikk i sluttspillet. Hjerterskift er nok det mest risikable, er du uheldig og vest har fire hjerter med ess-dame, tåler han til og med en spartaper, siden kløvertaperen denne gangen går på håndens fjerde hjerter. Så jeg syns det står mellom å forsøke å gi makker en ruterrøff, eller spille kløver. Da bør man kjenne sin makker - og vite om det er hans stil å spille ut tieren fra tier dobbel mot en oversterk grandåpning. Jeg innbiller meg at det kan være et clue - at makker med dobbel ruter ville ha anstrengt seg for å finne et alternativ. Så jeg stikker med ruter konge (hva la vest?), og skifter til kløver. Men skulle gjerne ha vært ved bordet - det hender / har hendt at antennene fungerer best der.
Tor Bakke:
Sannsynligheten er størst for at spillefører har D-Kn tredje eller fjerde i ruter. Selv om makker skulle ha dobbel ruter, vil motparten få godspilt 4.ruter til avkast av taper om jeg fortsetter med ruter ess og ny ruter. Velger derfor å fortsette med kløver 10 i stikk to. Selv om vest har E-K-D i kløver, forsvinner ikke ruterstikket. Tempo kan være viktig her. Har spillefører 4 hjerter (eller 4 ruter) forsvinner en mulig kløvertaper på 4.hjerter. Håper på noe i kløver hos makker og kanskje hjerter 10 slik at hjerterstikk ikke forsvinner. Hvis makker kommer inn på konge eller ess i kløver, kan han spille ny ruter i stikk 3 og eventuelt få en stjeling, men det kan være viktig å få godspilt et kløverstikk først
Peter Marstrander:
Dette er en svært vanskelig oppgave å løse fordi det er mulig at makker kan ha tieren dobbel. Grandåpneren vil i en del tilfeller passe med 4333-fordeling, men her hadde han det (3-4-3-3). Så vidt jeg kunne av listene på eurobridge se var det ingen (!) motspillere som hadde løst oppgaven. Jeg vet naturligvis at det var kløverskiftet som ville ha betet kontrakten. Hvis vi ikke snur kløver i tide forsvinner kløvertaperen på den fjerde hjerteren. Synes egentlig at du må være litt heldig for å bete.
 

Hele spillet så slik ut:

Vi ser at det er kritisk for forsvaret å etablere et kløverstikk før spillefører kommer inn og får satt opp et avkast i hjerter.
Hvordan skal vi så vite hva som er rett? Vel, som ekspertene har vært inne på er det i dette tilfellet ikke nødvendigvis opplagt å vite hva som blir riktig. Og det er nok riktig.
Jeg synes imidlertid Tor Bakke framhever et viktig poeng. Dersom makker har dobbel ruter kan vi gi ham ei stjeling. Medaljens bakside er imidlertid at det detter opp et avkast i bordet for spillefører. Han får sjansen til å kaste en kløver- eller hjertertaper på det godspilte ruterstikket.
Ei eventuell ruterstjeling gir ikke beit på direkten, så det er uansett betimelig å se etter motspillsstikk i andre farger. Det blir i en del tilfeller krise å spille hjerter, for eksempel slik det aktuelt sitter. Den eneste gangen det blir riktig å spille hjerter er når makker har esset samtidig som spillefører har de fire høyeste kløverne. Da forsvinner to hjerter i bordet på kløverstikkene.
Dermed er det kløverfarga som gjenstår. Å åpne den gir aldri bort noe stikk, men åpner muligheten for å sette opp et stikk hos makker. Spillefører kan fort bli tvunget til å ta finessen på direkten. Kanskje får du muligheten til å gi makker ei ruterstjeling senere i spillet om det er det som skal til.
Om du skifter til kløver 10 i andre stikk kommer spillefører til å prøve dama. Makker vinner med kongen og kan fortsette i ruter. Du stikker med ruter ess. Forsvaret har nå fått tre stikk og du kan kombinere sjansene i de røde fargene for å få tak i beita. Fortsett med en ny ruter. Om makker ikke kan stjele blir siste sjanse at dere må få et hjerterstikk i tidens fylde. Tieren tredje hos makker er nok.
Det var kun et bord som klarte å beite 4 spar på vests hånd. Det var Monaco som gikk beit i åpen klasse etter fordelingsutspill i ruter. Ved alle de andre bordene har tydeligvis syd prøvd å gi makker ruterstjeling, noe som tyder på at den planen neppe kan være helt urimelig.
Med fordelingsutspill så det ikke ut til å være noen stjeling å hente, og dermed prøvde russerne å sette opp et kløverstikk i stedet. Det var som dere ser blink, og belønninga var ei beit.
Jeg skal driste meg til å påstå at liten ruter ut absolutt bør være et alternativ. 1094 er i høyeste grad en uekte sekvens. Om spillefører for eksempel har EK2 på hånda til kn53 i bordet prøver han vel knekten uansett om du spiller ut tieren eller fireren? Den store fordelen er at makker får kontroll på fordelinga. Tieren ut kan jo være singelton, dobbelton, 109x eller 109xx.
 

Motspillsnøtt 2:

Vi ser på hva et knippe av ekspertene tenker:
Jon Sveindal:
Dette er kanskje litt "enklere". Hjerter konge og konge - ess i ruter synes opplagt. Kongen for styrke med damen eller dobbel, du får neppe både i pose og sekk her (altså både styrke/svakhet OG fordeling). Esset etterpå gir god sjanse til å få beskjed om hva du skal fortsette med for å finne beten. Og du får i alle fall med deg en ruterrøff hvis den er der. Kløver i stikk 2 er litt for mye for meg, og trumf er å gi opp dersom spillefører har gående trumf og en kløver eller to.

Tor Bakke:
I det andre spillet fortsettes med ruter konge i stikk 2 som må vise også esset siden spillefører ikke stikker når Kn-10 er i bordet. Makker legger da styrke med damen eller dobbelton i ruter. Om ikke ruterfargen gir 3 stikk får vi håpe på et trumfstikk hos makker. (Makker bør også legge styrke i ruter hvis han har et sikkert sparstikk for å sikre seg at vi innkasserer beten ved å ta ruterstikkene. Ellers kan det være mulig å spille på renons i kløver hos spillefører og skifte til trumf.)

 

Peter Marstrander:
Det må være riktig å ta for minst èn ruterhonnør.
Hvis du spiller ruter, velger du da i så fall kongen eller esset? Og er makkers påkast fordeling eller styrke/svakhet?
Jeg hadde antagelig spilt kongen i denne situasjonen. Vi har den avtalen at kongen (i utspill) ber om fordeling på 5-trinnet og 6-trinnet. Jeg antar at den avtalen  kan utvides til denne situasjonen, men vil det hjelpe? Hva skal makker da legge med henholdsvis D974 og 74? Vi kan tenke at makker skal legge ruter 4 fra 74 (styrke) og ruter 7 fra D974. Men hvordan skal vi da vite om vi skal fortsette med en tredje gang ruter eller ikke hvis vi istedenfor har EK tredje i ruter og spillefører har 8 gående spar- singel hjerter-tre små ruter- singel kløver?
Hvis makker har D974, kan det være riktig å spille trumf hvis spillefører har 9 gående spar og to små kort i hjerter og ruter (eller 8 gående spar og tre små hjerter og to små ruter), noe som er forenlig med meldingsforløpet. I praksis spiller vel de fleste tre ganger ruter, da spillefører er hjemme med trumfskift hver gang han har en kløver.
Kanskje ingen som har fasitsvaret på noen av disse nøttene?
 

Hele spillet:

Ekspertene virker å være enige om at ruterskiften er opplagt i stikk to. De peker på at så fort spillefører har en eller to kløver sammen med gående trumf haster det veldig å få tatt med seg ruterstikkene. Tor Bakke peker på viktigheten av at makker legger styrke også med tre eller fire små dersom han sitter med et sikkert trumfstikk bak spillefører. Dette for å sikre at vi får tatt med oss tre stikk før spillefører slippes inn.
Som flere av ekspertene nevner kan det være riktig å skifte til ei av de svarte fargene. For at det skal være riktig å skifte til kløver må makker ha renons. Det skal litt til. Trumfskiften kan imidlertid være mer betimelig. Om spillefører er renons i kløver har han fort en hjerter til, og da vil trumfspill hindre både at spillefører får stjålet hjertertaperen og at han kommer inn i bordet.
Personlig synes jeg det virker veldig praktisk å spille tre runder ruter fra toppen. For at det skal bli riktig å gjøre noe annet må spillefører nesten være renons i kløver.
Ekspertene virker å være enige om at de legger ned ruter konge, og ikke esset, i stikk to. De er imidlertid ikke helt samstemte når det kommer til om makkers påkast er styrke eller fordeling. Her er det viktig at du har avtalene i orden med makkeren din.
Uansett bruker jeg Peter Marstranders utsagn for å oppsummere dette spillet: «I praksis spiller vel de fleste tre ganger ruter, da spillefører er hjemme med trumfskift hver gang han har en kløver.»