Ha øye for mer enn hp!

I dag skal dere få servert en meldeprøve som stammer fra EM i Budapest.

Du åpner med 1 hjerter som lover minst 5-kortsfarge. Makker hopper så til 4 kløver. Det er en såkalt splintermelding som viser hjerterstøtte og renons i kløver. 

Hva blir din neste melding når du sitter med følgende hånd?

 

Nå er det viktig at du ikke kun teller honnørpoeng, men i tillegg vurderer hvorvidt makkers kortfarge passer og hvor mange stikk og tapere du ser for deg i en hjerterkontrakt.

Du har ikke mye tillegg, men de honnørene du har er verdifulle.

Makkers splintermelding passer godt. Du har ikke noe bortkastet i kløver. Dessuten har du de fire høyeste trumfene. Dette innebærer at du kan se at makker har alle honnørpoengene i spar og ruter siden han ikke har noen poeng hverken i hjerter eller kløver.

På toppen av det hele har du sparess, som må betegnes som nok en plussfaktor. Ruterknekt kan også komme til nytte.

Oppsummert er det rett og slett såpass mange positive faktorer med hånda di at det blir for slapt å gi seg.

Hva viser så egentlig 4 kløver?

Jeg regner med at de fleste spiller at splintermelding på 4-trinnet normalt lover minst 4-kortsstøtte. I tillegg tenker jeg at det viser minst 9-10 honnørpoeng.

La oss prøve å telle stikk med disse premissene i betraktning. På egen hånd har vi fem hjerterstikk og spar ess, totalt seks stikk. Så kan vi stjele to kløver i bordet, og er da oppe i åtte stikk. Vi har enda ikke telt et eneste honnørpoeng hos makker.

Hvis makker for eksempel har KDknx i spar, samt ruter ess, kommer vi opp i tolv stikk. Da får vi kastet en ruter på det siste sparstikket og alt motparten får er et ruterstikk.

En annen mulighet er at makker har EKDx i ruter. Da får vi kastet en spar på det siste ruterstikket. Motparten får et sparstikk til slutt.

En tredje mulighet er at makker har spar konge og KD10x i ruter. Dette er ikke mer enn åtte honnørpoeng.

Vi ser at rett og slett ikke skal mye til for at det er godt spill for slem.,

Kan makker ha så lite som KDknx, xxxx, D10xxx, -, slik at det er to topptapere i ruter?

Vel, jeg synes nesten det virker som litt knappe ressurser. Men det er kanskje mulig?

Jeg mener uansett at det er en melding som peker seg ut over 4 kløver.

4 spar, kontrollmelding.

Ved å melde 4 spar får du vist at makkers renons passer og at du har sparkontroll, men ikke ruterkontroll.

Hele spillet ser du under. Jeg har også lagt inn et forslag til meldingsforløp.

4 NT er spørsmål etter ess, men i og med at syd har vist renons i kløver skal nord ikke telle med kløveresset om han har det.

5 kløver viser 0 eller 3 av 4 ess, trumfkongen medregnet.

5 ruter spør etter trumfdama. 6 hjerter bekrefter trumfdama, men benekter samtidig konger i sidefargene.

Syd kan nå se at alle nøkkelkortene er på plass. Det kan stå storeslem, men det kommer an på om ruteren kan løses uten taper.

Med ruter dame kunne nord meldt 5 NT over 5 ruter. Denne meldinga ville bekreftet trumfdama, benektet konger, men samtidig indikert at man hadde noe ekstra ( i form av ekstra trumflengde eller en dame). Over en eventuell 5 NT kunne syd spurt etter tredjekontroll i ruter ved å melde 6 ruter.

I og med at nord hoppa til 6 hjerter mener jeg det kan indikere at han ikke har ruterdame. Da kommer spørsmålet om en eventuell rutertaper an på fargelengden.

Siden nord ikke kontrollmeldte ruteren må han ha minst to kort i farga. Om han har eksakt to kan ruteren stjeles god. Om han har fire disponerer nord-syd såpass mange ruter til sammen at farga nesten bestandig kan spilles uten taper.

Det er først dersom nord har eksakt tre ruter at det kan være kritisk i en eventuell storeslem. For å løse farga uten taper må den i praksis sitte 2-2. Sjansen for dette er ikke stor nok til at man vil være i storeslem.

Denne gang hadde nord knekten, og dermed var dama singel på ei av hendene en tilleggssjanse. Men dette vet syd selvsagt ikke noe om under meldingsforløpet når han skal ta en avgjørelse.

Over 6 hjerter kan syd velge å ta en sats. Håpet om enten to- eller firekorts ruter hos makker kombinert med sjansen for snill sits dersom makker har tre ruter gjør jo at det å prøve storeslem absolutt ikke er ueffent.

Selv er jeg ikke så optimistisk av meg, så jeg har altså foreslått at vi gir oss på 6-trinnet.Aktuelt satt dama tredje. Motparten måtte få et ruterstikk, men heller ikke mer. 6-trinnet var dermed akkurat passelig høyt.

Det var relativt mange par som brente denne slemmen i EM.

Jeg mener det viser at selv om det er mange gode bridgespillere blant deltakerne, er det en god del av dem som har noe å hente når der kommer til å vurdere kortenes verdi og potensial på slemspillene.

Som jeg har nevnt tidligere er det mange IMP i sving på slemspillene. Å ha god vurderingsevne på denne type spill vil derfor kunne være innbringende.

Mer EM-stoff

Under EM ga EBL daglig ut  bulletiner spekket med stoff fra mesterskapet. Her kan du lese kampreferater, se noen av de beste spillene og ellers finne annet spennende stoff.

Se bulletinene