Feil i løpende handikap

Etter noe feilretting, ble alle turneringer rapportert fra 2011 til nå kjørt gjennom handikaprutina på nytt.

Det ble imidlertid gjort en feil, idet man ikke satte det opprinnelige handikapet til hver enkelt spiller (basert på MP for de som var medlemmer før 2011, 52 for alle nye spillere) ble satt som startverdi for hcp.

I stedet startet alle med gjeldende hcp (fra siste månedskjøring) som inngangsverdi.

Det medfører at det løpende handikapet til alle ikke er helt korrekt. Dette vil bli korrigert før neste månedskjøring (natt til 6. mars), slik at det nye gjeldende handikapet til alle da blir korrekt.

Det løpende handikapet brukes ikke til noe; det gir bare et innblikk i hvordan ditt handikap utvikler seg fram mot neste månedskjøring. Det gjeldende handikapet, som du ser til venstre, er det som brukes i Ruter, inntil nytt gjeldende hcp settes under neste månedskjøring.

På bildet ser man at gjeldende handikap er 8,223. Det er fra siste månedskjøring, for ei uke siden. Dette korresponderer ikke med løpende hcp i tabellen over, som var 5,9 etter den siste scratch-kjøringa (dagen etter månedskjøringa).