NM for damelag 2018

NM for damelag 2018 arrangeres helgen 10.-11. mars 2018. Spillested er ikke fastsatt . Starttidspunkt lørdag kl. 10.30. Premieutdeling kl. 15.45 søndag. Lagene tillates å ha spillere fra forskjellige kretser.

Turneringsinvitasjon

Påmelding direkte til NBF innen 4. mars 2018.

Deltagerne må være medlem av NBF i 2018.

Velkomstturnering:
Fredag kveld kl 20:30 arrangeres det en velkomstturnering over 15 spill - åpen både for alle.

Arrangement:
Turneringen arrangeres som monrad lagturnering. Ti runder á ti spill.

Økonomi:
Startkontingent: kr 3.000 pr. lag.

Reiser:
Det opprettes en egen reisestøttekasse på all startkontingent etter at arrangementskostnader er trukket fra. 10. april utbetales reisestøtte, og alle får lik egenandel.

Faktura for startkontingenten sendes lagkaptein.

Festmiddag lørdag:
Lørdag kveld arrangeres en felles festmiddag for deltakere på NM damelag, NM veteranlag og Bedriftsmesterskapet. Påmelding til middagen innen 1. mars.

Hotell:
Bestilling av hotell gjøres til NBF på hotellbestilling@bridge.no innen 12. februar. Priser o.l. finnes i turneringsinvitasjonen over.